İlaç Güvenliği Olay Bildirim Formu
İlaçla ilgili süreçlere ilişkin olay bildirimi yapmak için lütfen aşağıda yer alan parametrelerden uygun olanları seçiniz. HSS kodunu sistem otomatik olarak oluşturacaktır. Hata bildirimleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Bilgi Merkezi 'ni ziyaret ediniz.
Bildirmek istediğiniz olaya ilişkin parametreleri aşağıda bulamıyorsanız, geri bildirimde bulunarak ilgili seçeneklerin sisteme eklenmesini sağlayabilirsiniz.
Olayın Gerçekleştiği Yer/Birim
:
 
Olaya Sebep Olan Çalışanın Görevi
:
 
Olayın Gerçekleştiği/Başladığı Zaman Dilimi
:
 
İstenmeyen Olay
:
 


 
HSS Kodu
: 0.0.0.
 
Hatanın Gerçekleştiği Tarih
(Bilinmiyorsa bildirim tarihi ile aynı bırakınız.)

 
Bildirim Tarihi
: 01.07.2022 - 22:51:31
 
İşlemi tamamla butonuna tıkladığınızda bildiriminiz sisteme kaydedilecektir.

 
 

Spam/bot uygulamalarına karşı bu sayfa QNC-NoCap tarafından korunmaktadır.
Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı - 2021