Cerrahi Güvenlik Olay Bildirim Formu
Cerrahi süreçlere ilişkin hasta güvenliğini tehdit eden olay bildirimi yapmak için lütfen aşağıda yer alan parametrelerden uygun olanları seçiniz. HSS kodunu sistem otomatik olarak oluşturacaktır. Olay bildirimleri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Bilgi Merkezi 'ni ziyaret ediniz.
Bildirmek istediğiniz olaya ilişkin parametreleri aşağıda bulamıyorsanız, geri bildirimde bulunarak ilgili seçeneklerin sisteme eklenmesini sağlayabilirsiniz.
Olayın Gerçekleştiği Birim/Yer
 
Olaya Sebep Olan Çalışanın Görevi
 
Olayın Gerçekleştiği/Başladığı Zaman Dilimi
 
İstenmeyen Olay
:
 
Hata Kodu
: 0.0.0.
 
Olayın Gerçekleştiği Tarih
(Bilinmiyorsa bildirim tarihi ile aynı bırakınız.)


 
Bildirim Tarihi
: 01.07.2022 - 22:34:42
 
İşlemi tamamla butonuna tıkladığınızda bildiriminiz sisteme kaydedilecektir.


 
 

Spam/bot uygulamalarına karşı bu sayfa QNC-NoCap tarafından korunmaktadır.
Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı - 2021